Seyh BEDIR KARAHAN k.s.hz.lerin.hayati

 

ŞEYH BEDİR KARAHAN (K.S.)        Rumi 1318       Miladi 1901 Yılında    Kayseri ili, Pınarbaşı ilçesi,   Kevenli Köyünde Dünyaya gelmiştir. Kevenli köyünde dünyaya gelen Efendi hazretleri Allahın izni ile 83 yıl yaşamış ve Allaha ruhu ezelde verdiği sözü yerine getirmek için mücadele etmiştir.Allahü Teala  Muhammed (SAS)  nasıl peygamberlik makamına hazırladı ise Bedir Efendimizi de  islamı tebliğ için çocukluğundan itibaren onu mürşidi kamillik makamına hazırlamışdır. Köylerine yakın bir yerde o zamanın hocası olan bir zattan iki yıl  kuranı kerim dersleri almış o zat Efendinin kabiliyetini görmüş ve Efendiyi Pınarbaşında bir medreseye göndermiş ve medrese ile tanışmasını sağlamıştır. Efendi  yatılı bir okulda  medrese eğitimi görmüş kuranı kerimi ezberlemiş ve hafız olmuştur . Medrese hocaları efendinin yüksek feraset ve belağat  kabiliyetinden  etkilenmiş onun daha büyük bir medresede eğitim alması için  onu Kayseri de bir medreseye yollamışlar.

 

Efendi  Kayseri de medrese eğitimi sırasında  HADİS , FIKIH ,SAGIR ,AKVA ,MEAL dersleri almış ve eğitimini zahiri manada tamamlamış .Efendimize medresede yardım eden okumasına destek olan  şeyh Bedrettin isminde bir hocası  efendimize manevi ilimlerin kapısını da bu medresede  acmiş  onu sevmiş ve ona özel alaka ihtişam göstermiştir.Efendinin tarikatle tanışması da bu şekilde  vuku bulmuş manevi ilimler artık ona sır olmaktan cıkmış. Şeyh Bedrettin Efendimizi hem okutuyor hem de yetişmesi ile meşgül oluyordu. Efendimizi bir gece manevi olarak irşad ediyor ve dünyasını değişiyordu. Bu hadiseden sonra efendi 21 yaşına kadar  medrese eğitimini tamamlayıp köyüne dönüyor. Askerlik vazifesini yapmak üzere askere gidiyor. Askerlik hizmetini çavuş olarak yapıp memlekete dönüyor ve kendisine  Mustafa Necati Hz Nakşi-kadiri yolunu tarif ediyor. Efendi bu şekilde çalışarak ibadetlerini yerine getiriyor. . Efendi köyünde sevilen sayılan mütevazı bir genç olarak biliniyor  ve tanınıyor. Dünya geçimini koyunculuk yaparak sağlıyor. Gecelerini köyünün yakınlarında bir mağarada ibadet yaparak geçirmeye başlıyor. Gündüzleri    ise sürekli rabıta ve murakabe  halinde yaşayarak sürdürmektedir. Efendi bu şekilde calışarak Allaha olan ibadetlerini yerine getiriyor ve kendini yaratan mevlasına   adıyor.Efendi Allahü tealanın ilahi lütuflarına mazhar oluyor.

Efendi Sarız müftüsü olan Baki Hz ile tanışıyor . Baki hz Efendime tarikat yolunda terbiye ve edep öğretmek üzere bir yol gösterici oluyor.Efendi  Baki hz’lerinin usullerini yerine getirmeye başlıyor ve Efendide harkulade haller zuhur ediyor.Efendinin ellerinden ayağından zikir sesleri duyuluyor. Efendi  bu durumu arz etmek için Baki hz’lerinin yanına gidiyor. Efendi Baki hz’lerine  <> diyor . Şeyhim bana dedi ki :<> Bende Halil İbrahim adında şeyhin dersini çekiyordum ,bende terk ettim.Halil İbrahim  adındaki şeyhin dersini sana vermiştim.Bu şeyhten önce Muhammed-i Necmettin  adında şeyhin dersini çekiyordum. O dersi çeksin demişler. Bende  Halil İbrahim adındaki şeyhin dersini bırakıp Muhammed-i Necmettin adındaki  şeyhin dersini çekiyorum sen o dersi bırak ,ben sana Muhammed-i Necmettinin dersini tarif edeyim sende o dersi çek, dedi. Bu sohbet olurken  Muhammed-i Necmettin Hz’lerinin  gelip Baki hz’lerinin sağ tarafına oturdu. Ben bunu baş gözlerimle gördüm.

Efendi Baki hz’lerinin yanından ayrılınca Muhammedi Necmettın hz’leri ile birlikte tam dört yıl kaldı .Bu zaman zarfında hep Muhammedi Necmettin hz’leri efendinin irşadı ile ugraşdı.Efendimi resulü Ekrem efendimiz MUHAMMED MUSTAFA (SAS) götürdü.Mihraca cikardı.Efendime bir çok hal, keşif,sır ögretdi.Efendim dört senenin sonunda  1957 yılında    PEYGAMBERİMİZ (SAS) TARAFINDAN BİR VESİKA VERİLDİ .(HÜCCED VERİLDİ) VE EFENDİME PEYGAMBERİMİZ (SAS) HİTAP ETTİ .< OĞLUM BEDİR SEN ÜMMETİMİ İRŞAD EDECEKSİN> .Bu vesikayı dört çağrıyarı güzin EFENDİLERİMİZ (HZ.EBU BEKİR,HZ ÖMER,HZ OSMAN,HZ ALİ) İMZA ETTİLER.O zaman kutup aradılar kutup bagdat’da cami kebir mahallesinde Ramazan hoca adında biriymiş o da bulundu ve onun da mührünü bastılar,o kağıdı elime verdiler.Onunla bu göreve başladık.O gün 32 sene bu nur irşad görevini yapacaksın dediler ve biz bu görevi elimizden geldiği kadar yerine getirmeye çalışıyoruz.Efendi  anadolunun en ücra  fakir fakat güzel insanlarını Allaha kul olma  yolunda çalışarak onları ahiret yolculuğunda karşılaşacakları zahiri ve manevi hastalıklardan ve tehlikelerden korumuş dünyadan imanla gitmelerini sağlamaya çalışmıştır.Efendi irşad vazifesini sürdürerek sayısı milyonları bulan kitlelerin imana gelmesini Allahın izni ile sağlamış bu yolda gayret gösteren ihvanlardan  çok güzel zuhuratlar meydana gelmiştir.

Enbiya Suresi, Ayet 35- Her nefis ölümü tadacaktır. Sizi bir imtihan olarak kötülük ve iyilikle deneyeceğiz. Hepiniz de sonunda bize döndürüleceksiniz . Ayeti kerimesi hükmünce Efendimin de  son günleri gelmiş yaratan  mevlasına   kanatlanıp öteler alemine göçecekti. Efendi 14 Ağustos 1983 yılında  evinde  iki ,üç gün bir baş ağrısı ile yatıyormuş.Nereden bilsinler ki  ihvanlar  efendimin son günleri olduğunu hemen başına toplanmışlar ve EFENDİM onlara vaazı nasihat de bulunmuş : Evlatlarım  , ihvanlarım bir MÜRŞİDİ KAMİL dünyasını değiştigi zaman onun himmeti, kerametleri 70 sene devam eder. O zamana kadar ben yine yaşıyormuş gibi yanınızdayım. Zor durumda olanlar (3) ihlas şerif ,(1) Felak süresi, (1) Nas süresi  ,(1) Fatiha-i şerife okuyup biiznillah  himmet istesinler ben yetişirim .

Sizlere NASiHATiM  bu yolda güzelce  çalışın şimdilik halifelerim ihvanlara ders verip çalıştırsınlar  daha sonra TORUNUM MUHAMMED ARAP KARAHAN benim yerime  geçecek ayrılığa düşmeyin.  14 ağustos 1983 ikindi vakti  ihvanlar baş ucunda dururken normal bir şekilde Efendi hz’leri nefes alıp verirken ,  Allah-ü  Tealanın sevgili  kulunu yanına alma zamanı gelmişti .Efendi dünyada olan son nefesini aldı ve verdi.

Allahın sevgili kulu zamanımızın büyük velisi MÜRŞİDİ KAMİLİ , KUTB’UL AKTAP , GAVS-ÜL AZAM VE KUTB’UL ULA  ŞEYH BEDİR KARAHAN ( KS )   dünyadan ezeli aleme sevgili PEYGAMBERİMİZ (SAS) ve RABBİNE kavuştu.  Tarikatının merkezi Kayserinin Pınarbaşı ilçesindedir. Dünyanın çeşitli ülkelerinde milyonları bulan müridi ve ihvanları bulunmaktadır. Bedir efendinin büyüklüğüne binaen mürit olmayan kişiler ve gayri müslümler de   himmet isteyebilirler. ALLAHIN izni ile himmeti yetişir. ŞEYH BEDİR EFENDİNİN vasiyetinde belirttiği üzere RESÜLÜ EKREM EFENDİMİZİN  manevi işareti ile yerine tayin edilen torunu ŞEYH MUHAMMED ARAP KARAHAN  Efendi (k s )  hz’leri manevi vazifesini  Kayserinin Pınarbaşı ilçesinde sürdürmektedir. ALLAH  kullarını  evliyaları  vasıtasıyla hidayete erdirmektedir. Allah   ümmeti  Muhammed-i  Bedir Efendinin ve Muhammed Arap Efendinin elinden tutmayı ve hidayete ermeyi nasıp etsin.  (Amin)

ŞEYH BEDİR KARAHAN (K.S.)        Rumi 1318       Miladi 1901 Yılında    Kayseri ili, Pınarbaşı ilçesi,   Kevenli Köyünde Dünyaya gelmiştir. Kevenli köyünde dünyaya gelen Efendi hazretleri Allahın izni ile 83 yıl yaşamış ve Allaha ruhu ezelde verdiği sözü yerine getirmek için mücadele etmiştir.Allahü Teala  Muhammed (SAS)  nasıl peygamberlik makamına hazırladı ise Bedir Efendimizi de  islamı tebliğ için çocukluğundan itibaren onu mürşidi kamillik makamına hazırlamışdır. Köylerine yakın bir yerde o zamanın hocası olan bir zattan iki yıl  kuranı kerim dersleri almış o zat Efendinin kabiliyetini görmüş ve Efendiyi Pınarbaşında bir medreseye göndermiş ve medrese ile tanışmasını sağlamıştır. Efendi  yatılı bir okulda  medrese eğitimi görmüş kuranı kerimi ezberlemiş ve hafız olmuştur . Medrese hocaları efendinin yüksek feraset ve belağat  kabiliyetinden  etkilenmiş onun daha büyük bir medresede eğitim alması için  onu Kayseri de bir medreseye yollamışlar.

 

Efendi  Kayseri de medrese eğitimi sırasında  HADİS , FIKIH ,SAGIR ,AKVA ,MEAL dersleri almış ve eğitimini zahiri manada tamamlamış .Efendimize medresede yardım eden okumasına destek olan  şeyh Bedrettin isminde bir hocası  efendimize manevi ilimlerin kapısını da bu medresede  acmiş  onu sevmiş ve ona özel alaka ihtişam göstermiştir.Efendinin tarikatle tanışması da bu şekilde  vuku bulmuş manevi ilimler artık ona sır olmaktan cıkmış. Şeyh Bedrettin Efendimizi hem okutuyor hem de yetişmesi ile meşgül oluyordu. Efendimizi bir gece manevi olarak irşad ediyor ve dünyasını değişiyordu. Bu hadiseden sonra efendi 21 yaşına kadar  medrese eğitimini tamamlayıp köyüne dönüyor. Askerlik vazifesini yapmak üzere askere gidiyor. Askerlik hizmetini çavuş olarak yapıp memlekete dönüyor ve kendisine  Mustafa Necati Hz Nakşi-kadiri yolunu tarif ediyor. Efendi bu şekilde çalışarak ibadetlerini yerine getiriyor. . Efendi köyünde sevilen sayılan mütevazı bir genç olarak biliniyor  ve tanınıyor. Dünya geçimini koyunculuk yaparak sağlıyor. Gecelerini köyünün yakınlarında bir mağarada ibadet yaparak geçirmeye başlıyor. Gündüzleri    ise sürekli rabıta ve murakabe  halinde yaşayarak sürdürmektedir. Efendi bu şekilde calışarak Allaha olan ibadetlerini yerine getiriyor ve kendini yaratan mevlasına   adıyor.Efendi Allahü tealanın ilahi lütuflarına mazhar oluyor.

Efendi Sarız müftüsü olan Baki Hz ile tanışıyor . Baki hz Efendime tarikat yolunda terbiye ve edep öğretmek üzere bir yol gösterici oluyor.Efendi  Baki hz’lerinin usullerini yerine getirmeye başlıyor ve Efendide harkulade haller zuhur ediyor.Efendinin ellerinden ayağından zikir sesleri duyuluyor. Efendi  bu durumu arz etmek için Baki hz’lerinin yanına gidiyor. Efendi Baki hz’lerine  <> diyor . Şeyhim bana dedi ki :<> Bende Halil İbrahim adında şeyhin dersini çekiyordum ,bende terk ettim.Halil İbrahim  adındaki şeyhin dersini sana vermiştim.Bu şeyhten önce Muhammed-i Necmettin  adında şeyhin dersini çekiyordum. O dersi çeksin demişler. Bende  Halil İbrahim adındaki şeyhin dersini bırakıp Muhammed-i Necmettin adındaki  şeyhin dersini çekiyorum sen o dersi bırak ,ben sana Muhammed-i Necmettinin dersini tarif edeyim sende o dersi çek, dedi. Bu sohbet olurken  Muhammed-i Necmettin Hz’lerinin  gelip Baki hz’lerinin sağ tarafına oturdu. Ben bunu baş gözlerimle gördüm.

Efendi Baki hz’lerinin yanından ayrılınca Muhammedi Necmettın hz’leri ile birlikte tam dört yıl kaldı .Bu zaman zarfında hep Muhammedi Necmettin hz’leri efendinin irşadı ile ugraşdı.Efendimi resulü Ekrem efendimiz MUHAMMED MUSTAFA (SAS) götürdü.Mihraca cikardı.Efendime bir çok hal, keşif,sır ögretdi.Efendim dört senenin sonunda  1957 yılında    PEYGAMBERİMİZ (SAS) TARAFINDAN BİR VESİKA VERİLDİ .(HÜCCED VERİLDİ) VE EFENDİME PEYGAMBERİMİZ (SAS) HİTAP ETTİ .< OĞLUM BEDİR SEN ÜMMETİMİ İRŞAD EDECEKSİN> .Bu vesikayı dört çağrıyarı güzin EFENDİLERİMİZ (HZ.EBU BEKİR,HZ ÖMER,HZ OSMAN,HZ ALİ) İMZA ETTİLER.O zaman kutup aradılar kutup bagdat’da cami kebir mahallesinde Ramazan hoca adında biriymiş o da bulundu ve onun da mührünü bastılar,o kağıdı elime verdiler.Onunla bu göreve başladık.O gün 32 sene bu nur irşad görevini yapacaksın dediler ve biz bu görevi elimizden geldiği kadar yerine getirmeye çalışıyoruz.Efendi  anadolunun en ücra  fakir fakat güzel insanlarını Allaha kul olma  yolunda çalışarak onları ahiret yolculuğunda karşılaşacakları zahiri ve manevi hastalıklardan ve tehlikelerden korumuş dünyadan imanla gitmelerini sağlamaya çalışmıştır.Efendi irşad vazifesini sürdürerek sayısı milyonları bulan kitlelerin imana gelmesini Allahın izni ile sağlamış bu yolda gayret gösteren ihvanlardan  çok güzel zuhuratlar meydana gelmiştir.

Enbiya Suresi, Ayet 35- Her nefis ölümü tadacaktır. Sizi bir imtihan olarak kötülük ve iyilikle deneyeceğiz. Hepiniz de sonunda bize döndürüleceksiniz . Ayeti kerimesi hükmünce Efendimin de  son günleri gelmiş yaratan  mevlasına   kanatlanıp öteler alemine göçecekti. Efendi 14 Ağustos 1983 yılında  evinde  iki ,üç gün bir baş ağrısı ile yatıyormuş.Nereden bilsinler ki  ihvanlar  efendimin son günleri olduğunu hemen başına toplanmışlar ve EFENDİM onlara vaazı nasihat de bulunmuş : Evlatlarım  , ihvanlarım bir MÜRŞİDİ KAMİL dünyasını değiştigi zaman onun himmeti, kerametleri 70 sene devam eder. O zamana kadar ben yine yaşıyormuş gibi yanınızdayım. Zor durumda olanlar (3) ihlas şerif ,(1) Felak süresi, (1) Nas süresi  ,(1) Fatiha-i şerife okuyup biiznillah  himmet istesinler ben yetişirim .

Sizlere NASiHATiM  bu yolda güzelce  çalışın şimdilik halifelerim ihvanlara ders verip çalıştırsınlar  daha sonra TORUNUM MUHAMMED ARAP KARAHAN benim yerime  geçecek ayrılığa düşmeyin.  14 ağustos 1983 ikindi vakti  ihvanlar baş ucunda dururken normal bir şekilde Efendi hz’leri nefes alıp verirken ,  Allah-ü  Tealanın sevgili  kulunu yanına alma zamanı gelmişti .Efendi dünyada olan son nefesini aldı ve verdi.

Allahın sevgili kulu zamanımızın büyük velisi MÜRŞİDİ KAMİLİ , KUTB’UL AKTAP , GAVS-ÜL AZAM VE KUTB’UL ULA  ŞEYH BEDİR KARAHAN ( KS )   dünyadan ezeli aleme sevgili PEYGAMBERİMİZ (SAS) ve RABBİNE kavuştu.  Tarikatının merkezi Kayserinin Pınarbaşı ilçesindedir. Dünyanın çeşitli ülkelerinde milyonları bulan müridi ve ihvanları bulunmaktadır. Bedir efendinin büyüklüğüne binaen mürit olmayan kişiler ve gayri müslümler de   himmet isteyebilirler. ALLAHIN izni ile himmeti yetişir. ŞEYH BEDİR EFENDİNİN vasiyetinde belirttiği üzere RESÜLÜ EKREM EFENDİMİZİN  manevi işareti ile yerine tayin edilen torunu ŞEYH MUHAMMED ARAP KARAHAN  Efendi (k s )  hz’leri manevi vazifesini  Kayserinin Pınarbaşı ilçesinde sürdürmektedir. ALLAH  kullarını  evliyaları  vasıtasıyla hidayete erdirmektedir. Allah   ümmeti  Muhammed-i  Bedir Efendinin ve Muhammed Arap Efendinin elinden tutmayı ve hidayete ermeyi nasıp etsin.  (Amin)

 
Videolar
 
 ZİKİR
 DERGAH
 TÜRBE
 ŞEYHLERİMİZ
 SİZDEN GELENLER
 
 

 
 
DUYURU PANOSU
 
 

----------

SİTEMİZİN DOSYALAR BÖLÜMÜNDEN TASAVVUF BÜYÜKLERİMİZİN ESERLERİNİ VE BİRÇOK DİNİ PROĞRAMI İNDİREBİLİRSİNİZ...

FOTO GALARİ BÖLÜMÜNE YENİ RESİMLER EKLENMİŞTİR...

----------

 
 
NAMAZ VAKİTLERİ
 
 

 

 
 
 
 
Videolar
 
 ZİKİR
 DERGAH
 TÜRBE
 ŞEYHLERİMİZ
 SİZDEN GELENLER
 
 

 
 
DUYURU PANOSU
 
 

----------

SİTEMİZİN DOSYALAR BÖLÜMÜNDEN TASAVVUF BÜYÜKLERİMİZİN ESERLERİNİ VE BİRÇOK DİNİ PROĞRAMI İNDİREBİLİRSİNİZ...

FOTO GALARİ BÖLÜMÜNE YENİ RESİMLER EKLENMİŞTİR...

----------

 
 
NAMAZ VAKİTLERİ
 
 

 

 
 
 

.Türkiyenin ve  Dünyanin  bir  cok  yerlerinde  dergahlari  ve  mürüdleri  vardir     ALLAH c.c  bizleri  ve  Tüm  Islam alemini   KALBLERIMIZIN  EFENDILERI  ve GÖNÜLLERIMIZIN  SULTANLARI  SEYH  BEDIR KARAHAN   k.s. HZ: SEYH    ARAB   EFENDI  HZ.himmetlerine  ve  sefaatlerine  nail etsin (AMIN)

 

 

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !